DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

THIẾT BỊ ĐIỆN KHÁC

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Đình Bình
Giám Đốc
0902 079 119 - (024) 38343666

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng, Nhôm Trần
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Cáp Đồng Bọc Nhôm
Dây Điện Từ
Dây Điện Từ
Dây Điện Mềm
Dây Điện Mềm
Dây Điện Từ
Dây Điện Từ
Dây Điện Mềm
Dây Điện Mềm

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

Aptomat 3 pha
Aptomat 3 pha
Rơle nhiệt
Rơle nhiệt
TB đóng ngắt & chuyển mạch
TB đóng ngắt & chuyển mạch
Aptomat gài 1 cực, 3 cực, 4 cực
Aptomat gài 1 cực, 3 cực, 4 cực
Aptomat 3 pha
Aptomat 3 pha
Aptomat 3 pha
Aptomat 3 pha
Rơle nhiệt
Rơle nhiệt
Khởi động từ
Khởi động từ

Thiết bị cao thế

Cầu chì ong
Cầu chì ong
Đầu Cốt Đồng Nhôm
Đầu Cốt Đồng Nhôm
Cầu trì tự rơi
Cầu trì tự rơi
Cầu dao cách ly
Cầu dao cách ly
Cầu Dao Phụ Tải
Cầu Dao Phụ Tải
Cầu Dao Phụ Tải Trong Nhà
Cầu Dao Phụ Tải Trong Nhà
Cầu Dao Cách Ly
Cầu Dao Cách Ly
Khóa Néo
Khóa Néo

THIẾT BỊ ĐIỆN KHÁC

Ống Luồn Dây
Ống Luồn Dây
Cột đèn
Cột đèn
Pha đèn
Pha đèn
Pha đèn
Pha đèn
Tủ Điện Lắp Sẵn
Tủ Điện Lắp Sẵn
Ống Luồn Dây
Ống Luồn Dây
Khớp Nối
Khớp Nối
Tủ Điện Lắp Sẵn
Tủ Điện Lắp Sẵn