DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

THIẾT BỊ ĐIỆN KHÁC

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Đình Bình
Giám Đốc
0902 079 119 - (024) 38343666

TB Đóng Ngắt & Chuyển Mạch

Aptomat 3 pha
Aptomat 3 pha
Khởi động từ
Khởi động từ
Rơle nhiệt
Rơle nhiệt
TB đóng ngắt & chuyển mạch
TB đóng ngắt & chuyển mạch
Aptomat gài 1 cực, 3 cực, 4 cực
Aptomat gài 1 cực, 3 cực, 4 cực
Aptomat 3 pha
Aptomat 3 pha
Aptomat 3 pha
Aptomat 3 pha
Rơle nhiệt
Rơle nhiệt